Moord bij de Zee (Hoofdstuk 1)

Het was een zonige dag in Dover, terwijl Inspecteur Evenroy door een oud dossier aan het kijken was. Hij lachte koud en zei tegen niemand in het bijzonder,

''ik zal je krijgen, het maakt mij niet uit hoe en wat ik moet....''

Een meisje stoorde hem bij zijn gesprek tegen zichzelf. Ze had donker bruin en blond haar. De Inspecteur kende dit meisje goed en zei met een zucht,

''jongedame, waarom ben je dit keer hier?''

De Inspecteur kon nu zien dat het meisje aan het huilen was en ze snikte hysterisch,

''ze.......Dood........Weg......''

''Kalmeer, meisje, ik begrijp geen word.''

''She....is dead....killed....so much blood...''

''Wie is er vermoord? Waar is het lijk?''

''Mijn...Mijn vriendin....In hun huis..''

''Leid me daar, nu!''

De Inspecteur kon het niets schelen om het meisje te troosten, dat was immers niet zijn taak. Zijn taak was om zo snel mogelijk naar het lijkt to te gaan en een onderzoek te starten. Hij wist dat dit meisje niet zomaar 'moord' zou roepen zonder enige aanleiding en dus geloofde hij haar. Ze was een goede burger. Maar ze was erg veel bij de politie... Misschien kon hij haar een kans geven? Wie weet...Misschien wel..

Het meisje verspilde geen tijd en leide de Inspecteur naar het huis. Het was dichtbij het politiebureau, daarom had ze niet gebeld maar was ze er direct heen gegaan.
Ze nam hem mee naar de tuin en daar zag Inspecteur Evenroy het lichaam van een vrouw liggen. Hij rende naar haar en voelde aan haar pols. Het lijk was al stijf maar de Inspecteur riep naar het meisje dat ze een ambulance moest bellen.

''Maar...Maar...Ze is al dood..''

''En hoe weet jij dat, meisje?''

''Ik...Ik heb haar pols gevoeld.''

''En dat vertel je me NU!?'' De Inspecteur keek op, bijna woedend.

''Ik....Dat is what de politie altijd doen. Altijd eerst checken of het slachtoffer nog in leven is....En ik zag het bloed...Zo...Zo veel bloed...''

De Inspecteur zuchtte even en zei ''bel een ambulance, alsjeblieft.''

Nu rende het meisje naar binnen en belde een ambulance. Ze kwam terug naar buiten vijf minuten later en zei
''Ik...Ik heb gebeld.''

''Goed.'' De Inspecteur stond op en zei
''nou, ik kan deze tijd gebruiken om met je te spreken.''

Hij nam een notitie boekje en pen uit zijn zak en vroeg

''wie was deze vrouw? En wat is jou naam?''

Het meisje snikte en fluisterde

''Mijn naam is Sara Jane en...en de vrouw is...was mijn beste vriendin. Haar naam is Aliza Green. Ze...Ze was een actrice.''

''Ah....Natuurlijk.'' Hij deed alsof hij de vrouw kende van naam, maar eigenlijk kende hij deze vrouw helemaal niet.

''En jij had een sleutel van haar huis?''

''Ja..Omdat...Ze was ook mijn tante.''

De Inspecteur nam notities van alles was ze zei. Toen hij een andere belangrijke vraag, kwam de ambulance aan en nam het levenlose lichaam van Aliza Green met hun mee.
Het meisje, Sara, was weg gestuurd om haar alles te besparen. De Inspecteur bleef bij haar om haar wat meer te vragen maar alles wat ze kon doen was huilen.

 

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat jullie het leuk vonden! (Yay!! Eerste hoofdstuk is klaar!!)

Joanne. 

Murder at the Sea (chapter 1)

Chapter one: Murder!! 

It was a sunny day in Dover and while Inspector Evenroy was looking in his dossier of an old case, he laughed coldly and said to no one in particular

''I will catch you, no matter what, I will be.....''

He got interrupted by a girl, she had dark brown and blond hair. The Inspector know this girl very well and said with a sigh
''Miss, why are you here now?'' Now the Inspector could see the girl was crying and she sobbed hysterical

''she.....Dead.....Gone.....''

''Calm down, girl, I do not understand a word.''

''She....is dead......killed....so much blood...''

''Who was killed? And where is the body?''

''My...My friend.....At their home..''

''Lead me there at once.''

The Inspector did not care to comfort the girl, that was not his job, his job was to get to this body immediately so an investigation could be started. He knew this girl would not just cry 'murder' only to get his attention, she was a good citizen yet she wanted to be with the police a lot. Perhaps he could give her a change? Who knows...Maybe he will give her a change..

The girl did not waste anymore time and lead the Inspector to a house, it was nearby the office, that was why she did not called but went to see him immediately.

She took him to the garden and there Inspector Evenroy saw the body of a woman lying there. He rushed to her side and felt her pulse, the body was already stiff but the Inspector yelled to the girl ''call an ambulance immediately!''
''But...But she's dead!''

''And how, girl, do you know that?''

''I felt her pulse...''

''And you tell me that NOW?!'' The Inspector looked up at her almost furious.

''I...Did what the police always do. First check if the victim is still alive.. And I saw the blood.. So..So much blood..''

The Inspector sighed and said ''call an ambulance, please.''

Now the girl ran inside and called an ambulance, she came out a few minutes later

''I..I called.''

''Good.'' He stand up and said then ''well, I can use this time to speak to you.'' He took his notebook and pen out and asked ''who is this woman? And what is your name?''

The girl sobbed and whispered ''I am Sara Jane and...and the woman is....was my best friend, her name is Aliza Green, she....she was an actress.''

''Ah, of course.'' He pretended he knew the woman from name, but actually he did not. ''And you had the key to her house?''

''Yes..Because she was also my aunt.''

The Inspector took notes from everything she said. When he was about to ask another important thing, the ambulance arrived and took the body of Aliza Green with them. The girl was send away to spare her everything. The Inspector stayed with her to ask her some more questions but all she could do was cry.

Bedankt voor het lezen, lieve lezers! Ik zal de vertaling dadelijk posten! 

Hallo!

Hallo allemaal,

Welkom op mijn blog!
Dit is zo nieuw allemaal haha!
Ik ben van plan hier mijn verhalen te plaatsen, er zullen ook een aantal crossovers van musicals, films of boeken bij zitten. Ook zullen een aantal in het Engels zijn. Dit vermeld ik bij de titel!

Ik hoop dat jullie mijn verhalen mooi/leuk/goed vinden en tot schrijfs ^.^

Joanne